Besöksliv Jobb & Karriär är den i särklass största platsannonskanalen för besöksnäringen. Här når branschens chefer och ägare nya kvalificerade medarbetare till sina verksamheter. En helt ny undersökning visar att platsannonsavdelningen dessutom får toppbetyg när det kommer till kundnöjdhet.

– När man arbetar med platsannonsering är det viktigt att hela tiden se över sina erbjudanden och sin kommunikation. Det som funkade för ett år sedan är inte nödvändigtvis det som fortfarande gäller idag. För att kartlägga hur Besöksliv Jobb & Karriärs platsannonskunder ser på det bemötande de får och de tjänster de köper tog vi i slutet av 2022 fram en kundundersökning med fokus på service, effektivitet och slutprodukt, berättar Eva-Kajsa Lagerqvist, försäljningsansvarig på Besöksliv Jobb & Karriär.

Teamet funderade på vilka de viktigaste frågorna var, och sammanställde dem i punktform. Att undersökningen inte skulle kännas för lång eller krävande att svara på sågs som en självklarhet. Enkäten byggdes i ett online-program specialiserat på formulärbyggande och undersökningar, och kopplades därefter till en mailslinga i CRM:et.

I december 2022 fick de kunder som platsannonserat hos Besöksliv Jobb & Karriär minst en gång under det senaste året (totalt 833 personer) ett vanligt nyhetsbrev där man tackade dem för året som gått. I mailet fanns även en headsup om att en anonym och frivillig kundnöjdhetsundersökning var att vänta inom en snar framtid. I januari 2023 ombads mottagaren i ett nytt mail svara på fyra frågor kring effektivitet och tydlighet i samband med Besöksliv Jobb & Karriärs kundservice, om det fanns något kunden tyckte saknades service- eller produktmässigt, samt om de ville framföra något i övrigt. Enkäten var naturligtvis anonym och helt frivillig.

Till teamets stora glädje visade undersökningen ett fantastiskt resultat! Snittet låg på över 4,5 totalt av 5 möjliga och högst poäng fick Besöksliv Jobb & Karriär när det kom till kundservice och effektivitet. Av resultaten framgår att snabbhet, god kommunikation och tydlighet kring paketeringar är de kriterier som panelgruppen uppskattar allra mest.

Citat från en nöjd kund: ”Personligt engagemang o finfin service! Det uppskattas, tack!”

Vill du veta mer om platsannonsering med Besöksliv Jobb & Karriär? Kika in här

Kontakt
Eva-Kajsa Lagerqvist
Försäljningsansvarig
Besöksliv Jobb & Karriär
08-470 47 81
eva-kajsa@informa.se