Undersökningar visar att hela 76 procent av kandidaterna till en tjänst uttryckligen letar efter vad som gör ett företag till ett attraktivt ställe att jobba på. Så pass många som 50 procent anger att de inte ens skulle överväga att arbeta för ett företag (en arbetsgivare) med dåligt rykte – även om det skulle innebära en löneökning. Sådana faktorer behöver man som arbetsgivare förstås ta hänsyn till.  

Arbetsgivarvarumärket och det unika arbetsgivarlöftet (EVP:t) bidrar också till att varje rekryteringsprocess blir enklare och går snabbare, eftersom det redan är tydligt för kandidaten vad den specifika arbetsplatsen står för och erbjuder. 

Trots vikten av ett starkt och tydligt arbetsgivarvarumärke känner många arbetsgivare att framtagandet av sitt Employer Brand och det egna unika arbetsgivarlöftet är en komplicerad och tidsödande process där HR-avdelning och kommunikationsavdelning ofta inte vet vem som bär ansvaret. 

Samarbete är nyckeln 
Svaret är ett samarbete mellan HR och kommunikation, där kommunikationsavdelningen sitter på värdefull information om hur arbetsgivaren marknadsförs generellt. HR i sin tur bidrar med insyn i vad medarbetarna uppskattar med sin arbetsplats, samt vad som gör den unikt attraktiv för befintliga arbetstagare.

Att utgå från dem som redan arbetar i organisationen är en förutsättning för att både arbetsgivarvarumärket och arbetsgivarlöftet ska bli genuint och trovärdigt.  

Varje rekryteringstillfälle är också Employer Branding 
Har man ännu inte hunnit med att tydligt definiera sitt Employer Brand eller EVP, så är tipset att börja i det lilla. Att nyttja varje rekryteringstillfälle till att även marknadsföra arbetsplatsen och vilka unika värden man erbjuder är ett sätt att göra det på. 

Vill du veta mer? Kontakta oss på besoksliv@informa.se eller 08-470 47 81.

Läs mer om Employer Branding hos oss här