Affärsmagasinet Besöksliv

Full screen

Affärsmagasinet har funnits sedan 1916 och är en naturlig del av av vardagen för chefer och ägare i besöksnäringen. Här får de möjlighet att ta del av nyheter och fördjupande reportage om sin egen bransch.

Beslutsfattarna i besöksnäringen läser Besöksliv utifrån sin yrkesroll och därför är ni som annonsör extra relevant för dem. När de väl slår sig ner med tidningen ägnar de den ofta sin fulla uppmärksamhet och är väldigt mottagliga för nya idéer. De avsätter den tiden till att tillägna sig kunskap och bli inspirerade i sitt företagande. Att lära känna nya leverantörer är en viktig del av detta, vilket leder till att den främsta effekten ni får av annonsering i Besöksliv är en ökad varumärkeskännedom.