För att vår redaktör ska kunna marknadsföra ert företag/er produkt på bästa sätt behöver vi svar på tre frågor:

• Vem är kontaktperson hos er? Namn, titel, telefon, e-post, önskemål om tid för kontakt.

• Kort om företaget: Namn, primär inriktning, storlek, huvudmålgrupp etc.

• Mål/syfte med artikeln.

Den färdiga texten får innehålla max 2 500 tecken inklusive blanksteg. I övrigt behöver vår redaktör även text till en faktaruta med valfritt innehåll, vektoriserad logga, högupplöst bild och bildtext.